• Hvordan kan bruk av renholdsavtaler fremme innovasjon? 

      Voetman, Beate (Master thesis, 2020)
      En renholdsavtale er rammen rundt oppdragsgiverens behov og renholdsleverandørens leveranse. Begge parter skal dra nytte av avtaleforholdet, og en mulig fasilitator for å skape verdier er å fremme innovasjon gjennom ...