• Perspektiver på krisepedagogikkens plass i skolen 

      Vist, Lars Bjørnar (Bachelor thesis, 2019)
      Perspektiver på krisepedagogikkens plass i skolen er et spennende tema. For å undersøke dette nærmere valgte jeg å gå for problemstillingen: hvordan lærere bruker krisepregede nyheter i undervisningen. Jeg valgte å undersøke ...