• Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner 

   Vist, Gunn Elisabeth; Denison, Eva Marie-Louise; Gundersen, Malene Wøhlk; Grøgaard, Jens; Hansen, Mette Ness; Hanssen-Bauer, Merete Waage; Helland, Tove; Hvatum, Ingjerd; Kvalnes, Astrid Hernes; Mosdøl, Annhild; Møllebakken, Kjerstin; Sletten, Tone Dorthe; Sommerseth, Lene Hansen; Strømme, Brita; Underland, Vigdis; Wiggen, Nina; Økland, Toril; Lervik, Jorunn Marie (Research report, 2015)
  • Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer 

   Ohm, Ole-Jørgen; Gjesdal, Knut; Rossvoll, Ole; Bugge, Einar; Berntsen, Rolf Frank; Vist, Gunn Elisabeth; Johansen, Marit; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Atrieflimmer er den hyppigst forekommende hjerterytmeforstyrrelse av klinisk betydning, og berører ca 45 000 pasienter i Norge. Medikamentell behandling gir tilfredsstillende effekt hos flertallet, men man må se etter ...
  • Using neural networks to support high-quality evidence mapping 

   Røst, Thomas Brox; Slaughter, Laura; Nytrø, Øystein; Muller, Ashley Elizabeth; Vist, Gunn Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Abstract Background: The Living Evidence Map Project at the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) gives an updated overview of research results and publications. As part of NIPH’s mandate to inform evidence-based ...
  • Veldig tidlig mobilisering ved akutt hjerneslag 

   Fure, Brynjar; Holte, Hilde H; Hov, Laila; Vist, Gunn Elisabeth; Kateraas, Liv Hege; Indredavik, Bent (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   BAKGRUNN Fra de første slagenhetene ble etablert i 1990-årene har tidlig mobilisering vært en sentral del av akuttbehandlingen. I forbindelse med oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer for hjerneslag ga ...