• Optimal redundans i Dogger Bank referansevindpark 

      Vingdal, Kari (Master thesis, 2015)
      I denne oppgaven er det utført analyser av optimal redundans i Dogger Bank referansevindpark (DRW). DRW har en lokalisering ved «Dogger Bank Creyke Beck A», øst for Yorkshire. Parken består av 120 x 10 MW DTU referanse ...