• Multilingual Poetry Generation 

      Vincent, Rémi (Master thesis, 2019)
      I krysset mellom Natural Language Processing and Computational Creativity er diktgenerering en sammensatt oppgave, delvis på grunn av de forskjellige formene den kan ta og subjektiviteten til evalueringen. På grunn av deres ...