• Exploring temporal map animations in VR 

      Villanger, Hermann (Master thesis, 2020)
      Nylige forbedringer innen Virtual Reality (VR) har økt interessen for og tilgjengeligheten av teknologien. Dette har gitt nye muligheter for å lage interaktive visualiseringer, og har ført til økt forsking på bruken av ...