• Green Stocks 

      Viktoria Irena Fredriksen Jarska (Master thesis, 2020)
      Sammendrag Grønn finans og grønne aksjer er i dag relativt nye fenomener hvor vi ikke har noen klar definisjon på hva det er eller inbefatter, men det er gjort forsøk på å definere hva grønn finans er. Denne masteroppgaven ...