• Produktivitet i byggeprosjekter: Verktøy og metoder 

      Viko, Torstein (Master thesis, 2010)
      Lav produktivitet nevnes som et generelt problem både nasjonalt og internasjonalt i Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Som følge av den stasjonære industriens voldsomme positive utvikling innen produktivitet og produksjonsevne, ...