• RWS modellering og optimalisering 

      Viken, Ola (Master thesis, 2011)
      Ved Kongsberg Protech Systems, en avdeling ved KDA, har det blitt laget en virtuell simuleringsmodell av RWS PROTECTOR M151 (remote weapon system) i simuleringsprogrammet FEDEM. Dette for å kunne studere hvordan ...