• Lønnsomhetsanalyse av Vikans Gartneri AS 

      Vikan, Fredrik (Bachelor thesis, 2019)
      Innledningsvis i denne oppgaven presenteres den observerte bedriften. Under denne presentasjonen blir det gjort rede for bedriftens geografiske tilhørighet, virksomhet og struktur. Deretter beskrives bransjen bedriften ...