• Moral og dydsetikk i psykoterapi 

      Vik, Ole Magnus Øyvindsson (Bachelor thesis, 2020)
      Psykoterapi er, i tillegg til å være en vitenskapelig fundert praksis, også er en moralsk fundert praksis. Den psykoterapeutiske kontekst er også en arena for kultivering av dyder. Dette kan tenkes å få store konsekvenser ...