• Å leve i lys 

      Vik, Marie Sæbø; Haatveit, Knut Stenvik (Master thesis, 2017)
      I vår masteroppgave fokuserer vi på dagslys i boliger. Vi utforsker det nordiske dagslys som et viktig arkitektonisk element i utformingen av boliger, så vel som de helsemessige og biologiske innvirkningene dagslys har. ...