• Tyrolerinntak - Spyling av sedimenter 

      Vik, Kjell Inge Langeland (Master thesis, 2013)
      Mange norske kraftverksystem er bygget ut med bekkeinntak i tillegg til vanlige kraftverksinntak. Inntak av typen Tyrolerinntak fungerer vanligvis svært bra under typiske norske forhold med liten sedimenttransport, men de ...