• Master Kontrollsekvens: Ormen Lange 

      Vik, Frode Haugland (Master thesis, 2007)
      Gjennom denne oppgaven vil leseren gjøres kjent med Ormen Lange landanlegg for produksjon av gass. I oppgaven presenteres bakgrunnsinformasjon for alle store hovedsystemer som inngår i forbindelse med oppstart av ...