• Initiation and Gender in the 20th Century American Short Story 

      Vik, Bertine Louise (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven tar for seg innvielsesaspekter i fire amerikanske noveller fra det 20. århundre, hvor den ene halvparten innehar kvinnelige protagonister, og den andre halvparten innehar mannlige protagonister, samt undersøker ...