• Creating spaces for emancipatory praxis with social work students in a diverse classroom context 

   Flem, Aina Lian; Sewpaul, Vishantie; Juberg, Anne; Viggen, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Against neoliberal and new managerial pushes in higher education, educators have a responsibility to engage students in transformational learning and prepare them for the complex world of work. This article describes the ...
  • Reflecting Dialogues in a Norwegian Prison: A Qualitative Study 

   Viggen, Kristin; Landrø, Tora (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Reflecting Dialogues have been used in a high-security prison in Trondheim, Norway since 2004, offering conversations on the inmates’ own terms. Important elements in Reflecting Dialogues are attentively listening and ...
  • Reflekterende samtaler i Trondheim fengsel: evalueringsrapport høsten 2012 

   Viggen, Kristin; Landrø, Tora (Research report, 2012-10-31)
   Høgskolen i Sør-Trøndelag ble i 2010 engasjert av Trondheim fengsel for å evaluere virksomheten rundt reflekterende samtaler som et tilbud for innsatte. Dette er den første forskningsbaserte undersøkelsen i Norden når det ...
  • Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder 

   Viggen, Kristin; Johansen, Karl Johan; Berg, Anita; Nilsen, Geir Sigmund; Ask, Torunn Alise; Johansen, Oddbjørn; Storhaug, Anita S.; Kvammen, Mette Fløystad; Bønnhoff, Heidi Esma Dahl (Research report, 2015)
   I Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis (Samspillsmeldingen) kap. 9.7.1 påpekes spesielt utfordringer innen utdanning til sosialfaglig arbeid og det å få tydeliggjort sosialfaglig ...