• Stabilitetsanalyser av koblingssonen i Fløyfjellstunnelen i Bergen 

      Vevatne, Stig (Master thesis, 2019)
      Fløyfjellstunnelen i Bergen skal forlenges fra Sandviken til Eidsvåg i forbindelse med utvidelse av Bybane nettverket fra Bergen sentrum til Åsane. Forelengelsen skal komme i form av koblingssone med av- og påkjøringsramper ...