• Kundeservice i e-handel 

      Granvold, Gina Finstad; Svehagen, Malene; Veungen, Helene (Bachelor thesis, 2021)
      Kulant AS er en bedrift som outsourcer tjenesten kundeservice til andre bedrifter. Vår oppgave gikk ut på å undersøke hvilke faktorer sluttkunder mener har betydning for kundeservice i e-handel, og hvordan kundeservice ...