• Kommunal omsorg - i plan? : status 2011 - utfordringer mot 2025 

   Vetvik, Einar; Disch, Per Gunnar (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;3/2013, Research report, 2013)
   Senter for omsorgsforskning Sør, ved avdeling Høgskolen i Telemark fikk i oktober 2008 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av status i omsorgsplanarbeidet i norske kommuner. ...
  • Kommunal omsorg – i plan?: status 2011 – utfordringer mot 2025, 2. utgave 

   Vetvik, Einar; Disch, Per Gunnar (6/2014;Senter for omsorgsforskning, rapportserie, Research report, 2014)
   Senter for omsorgsforskning Sør, ved avdeling Høgskolen i Telemark fikk i oktober 2008 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av status i omsorgsplanarbeidet i norske kommuner. ...