• Automatic updating of histograms in MySQL 

      Vestrheim, Sevre (Master thesis, 2019)
      Når en spørring blir optimalisert av spørreoptimalisatoren i en database er det mange faktorer som undersøkes før valg av spørreplan blir tatt. En av disse er rekkefølgen tabeller joines i. Rekkefølgen bestemmes i stor ...