• EKSPRESJON AV MERLIN I HUMANE MENINGEOMER – EN IMMUNHISTOKJEMISK STUDIE 

      Vestrheim, Ingfrid; Tollefsen, Sofie Eline; Torp, Sverre Helge (Master thesis, 2023)
      SAMMENDRAG Bakgrunn: Omtrent 50% av sporadiske meningeomer viser NF2- mutasjon. Dette genet koder for merlin. Litteraturen viser divergerende funn når det gjelder ekspresjon av merlin i humane meningeomer. Hensikt: ...