• Syklisters hastighet på vinterføre 

      Vestby-Kornstad, Marius (Master thesis, 2021)
      Med et økende søkelys på klima og klimagassutslipp, er det et ønske å få flere til å bruke sykkel som transportmiddel. Transportsektoren har de siste årene sett en økning i bruk av sykkel i de store byene. Likevel faller ...