• Verifikasjon av tøyninger i ei fritt frambygg bru 

      Lia, Pernille Farnes; Gjøsæter, Johanne; Verpe, Marthe Kleppe (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven verifiserer tøyninger i Dolmsundbrua. For å verifisere disse tøyningene er en realistisk modellering av brua nødvendig. Brua modelleres i rammeanalyseprogrammet NovaFrame, og modelleringen av brua utgjør den ...