• Direct Simulation of Surge Tank Stability 

   Bardini, Debora (Master thesis, 2018)
   This thesis deals with the issue of surge tank stability in hydropower plants, investigating methods used to design the surge tank area required to guarantee stability. Currently, Thoma equation (1910) is widely accepted ...
  • Hydraulics and Thermodynamics of Closed Surge Tanks for Hydropower Plants 

   Vereide, Kaspar Vatland (Doctoral thesis at NTNU;2016:20, Doctoral thesis, 2016)
   This work has studied the hydraulic and thermodynamics of closed surge tanks for hydropower plants. Surge tanks are applied in hydropower plants to control and reduce the acceleration forces of the water during change of ...
  • Testing av luftmedrivning på flomløp Follsjødammen 

   Brøste, Karoline Mittet (Master thesis, 2017)
   Formålet med masteroppgaven har vært å studere luftmedrivning i modellen av det lukkede flomløpet ved dam Follsjøen i Rindal kommune. Modellen er opprinnelig bygget for et modellforsøk av flomavledningskapasiteten, men er ...