• Application for sharing books within second home areas 

   Velvin, Camilla (Master thesis, 2022)
   I dag er bøker en stor del av nordmenns liv, og det er tilnærmet 25\% som leser daglig. For å møte det konstante kravet til ''nye'' bøker, og samtidig tar klimaendringene i betraktning, er det laget en applikasjon for ...
  • Exergame for rehabilitering av balansen til slagpasienter 

   Velvin, Camilla (Bachelor thesis, 2019)
   Norges befolkning blir eldre og eldre, og fenomenet eldrebølgen ser ut til å gjøre seg gjeldende allerede innen de neste 10 årene. På grunn av stadig eldre befolkning, tyder analyser på at antall hjerneslag vil øke. ...