• Exergame for rehabilitering av balansen til slagpasienter 

      Velvin, Camilla (Bachelor thesis, 2019)
      Norges befolkning blir eldre og eldre, og fenomenet eldrebølgen ser ut til å gjøre seg gjeldende allerede innen de neste 10 årene. På grunn av stadig eldre befolkning, tyder analyser på at antall hjerneslag vil øke. ...