• Experimental Set-up for partial discharge detection 

      Velo, Ingrid Roen (Master thesis, 2015)
      Offshore HVDC overføringssystemer bruker omformerstasjoner mellom AC- og DC-kraftnettet. Likespenning fra omformerstasjonene vil inneholde transienter. Disse ligger i området 1 til 10 \% av den nominelle likespenningen, ...