• Variasjon i bruk av arteriekateter og venekateter i Noreg og Europa 

      Velle, Martinus (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: Venekateter og arteriekateter er mykje brukt på intensivpasientar. Særleg bruk av arteriekateter er lite rapportert. Metode: Det er gjennomført ein eindags prevalensstudie på kateterbruk i intensivavdelingar i ...