• Creating Responsive Learning Environments to Develop Students’ Reflective Capacity 

   Wallin, Patric; Reams, Jonathan; Veine, Sven; Anderson, Martha Kalvig (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In today’s society, rapidly changing conditions and expectations mean that students need to learn how to make reflective judgments, and there is a clear need to better understand how to create learning environments that ...
  • Fasilitering for studentaktiv læring 

   Veine, Sven; Anderson, Martha Kalvig; Skancke, Lars; Wallin, Patric (Journal article, 2019)
   I tilknytning til det studentaktive og tverrfaglige prosjektemnet Eksperter i team (EiT), får omkring 180 læringsassistenter opplæring i fasilitering hvert år. Gjennom læringsassistentenes fasilitering blir studentene ...
  • Reflection as a core student learning activity in higher education - Insights from nearly two decades of academic development 

   Veine, Sven; Anderson, Martha Kalvig; Andersen, Nina Haugland; Espenes, Thomas Christian; Søyland, Tove Bredesen; Wallin, Patric; Reams, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Experiential learning (EL) has great potential to prepare students to work on interdisciplinary and global challenges across traditional boundaries, as well as support them in the development of reflective skills. In this ...
  • Refleksjon som studentaktiv læringsform 

   Veine, Sven; Anderson, Martha Kalvig; Andersen, Nina Haugland; Espenes, Thomas Christian; Bredesen, Tove; Wallin, Patric; Reams, Jonathan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I Eksperter i team (EiT) står studentaktive læringsformer sentralt, og refleksjon er ansett som en vesentlig komponent for læring i emnet. Over en tiårsperiode har EiT arbeidet med å gjøre refleksjon til en konkret og ...