• Hvordan sikre kompetanse ved utkontraktering av arbeid? 

      Veibust, Emilie Breivik (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven handler om kompetanse ved utkontraktering av arbeidskraft, og tar for seg ulike elementer av dette. Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan man kan sikre og ivareta kompetanse når ...