• Ungdom - En hverdag med diabetes type 1 

      Vegsund, Johanne; Håheim, Kristianne Bø (Bachelor thesis, 2022)
      Hensikt: Å undersøke hvordan ungdom opplever sin hverdag med diabetes type 1 og hvordan de mestrer sin livssituasjon. Metode: Oppgaven bygger på en systematisk litteraturstudie, og det ble gjennomført systematiske ...