• Barn og traumer - Hvordan kan man snakke med barn som har opplevd traumer 

   Koren, Maren Stenstvedt (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag I denne bacheloroppgaven undersøker jeg hvordan vi som lærere kan snakke med barn som har opplevd traume. Min erfaring er at voksne ofte synes det er vanskelig å snakke med barn om alvorlige temaer. Vi er usikre ...
  • Ekskludering i skolen 

   Simonsen, Morten (Bachelor thesis, 2020)
   I hvilken grad opplever elever i en 10. klasse ekskludering i skolen? På hvilke arenaer i skolen føler elevene seg mest ekskludert? Og hvilken påvirkningskraft har læreren på elevenes følelse av ekskludering? Elevundersøkelsen, ...
  • Hvordan kan alternative læringsarenaer styrke elevers læringsutbytte? 

   Akerholt, Peder Lian (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven skal jeg utforske bruken og mulighetene knyttet til alternative læringsarenaer. Oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan kan alternative læringsarenaer styrke elevers læringsutbytte? Som ...
  • Innovation in Upper Secondary Schools 

   Veelo, Nicole (Doctoral theses at NTNU;2016:208, Doctoral thesis, 2016)
   This thesis reports on an international multiple-case study on innovation in upper secondary schools. A total of four secondary schools are studied: two in Norway and two in Germany. A mixed method with quantitative and ...
  • Klasseledelse - et verktøy i møte med atferdsproblematikk i grunnskolen 

   Grinaker Sirnes, Ane Helene (Master thesis, 2017)
   Denne masterstudien har klasseledelse og atferdsproblematikk i grunnskolen som tema. Gjennom de siste årene er det kommet mye ny litteratur både i tilknytning til utøvelse av god klasseledelse og atferdsvansker. Selv om ...
  • Multimodale tekster 

   Norum, Tara (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg multimodale tekster i klasserommet. Jeg har undersøkt om det er variasjon i de digitale verktøy som blir brukt i forbindelse med multimodale tekster. Dette er for å undersøke ...
  • Samsvar mellom skriftlig matematikkeksamen og læreplan i faget, med vekt på matematisk kompetansemodell og funksjonskompetanse 

   Seland, Nora Elisabeth (Bachelor thesis, 2019)
   Bacheloroppgaven ser nærmere på matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017. Problemstillingen er: På hvilken måte samsvarer skriftlig matematikkeksamen og læreplan i faget, med vekt på matematisk kompetansemodell og ...
  • Strategier for inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen 

   Kawa Kandili, Kaziwa (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en kvalitativ forskningsstudie som fokuserer på inkluderingen av minoritetsspråklige elever ved en skole i Midt-Norge. Problemstillingen som skal tas utgangspunkt i er; Hvilke strategier har skolen for å ...