• Drilling in geomechanically stressed formations over and adjacent to salt domes. 

   Vedøy, Rune (Master thesis, 2015)
   This thesis is in two parts: The first part is a literature study with the intent of identifying the general behavior of stress perturbations related to some standard, often seen, salt geometries. The second part is an ...
  • Standardisering av changelog 

   Vedøy, Rune (Bachelor thesis, 2020)
   Viktigheten av å kunne vise til gamle data blir viktigere og viktigere jo større et system blir og jo flere det er som bruker systemet. En bør ha muligheten til å kunne hente data fra backup om feil skulle inntreffe. Det ...