• Kvaliteter i Bodøs byrom 

      Vebjørn Hagerupsen Joakimsen (Master thesis, 2021)
      Oppgaven er en analyseoppgave som tar for seg Bodø. Den er på mange måter en konfrontasjon av hjembyen til en utflyttet Bodøværing, hvor jeg undersøker kvalitetene i byen jeg kommer fra. Ved å jobbe intuitivt og å respondere ...