• Taktplanlegging og -gjennomføring ved Moholt 50|50 - Case-studie 

      Vatne, Mats Erik (Master thesis, 2016)
      Det har de siste årene blitt diskutert den negative utviklingen av produktivitet i byggebransjen. Et verktøy som har blitt tatt i bruk for å endre dette er taktplanlegging. Dette er et verktøy for produksjonsplanlegging ...