• Auditive hallusinasjoner - forståelse og behandling 

      Vatnan, Karina Grimstad (Master thesis, 2013)
      Auditive hallusinasjoner er et kjent symptom ved en rekke psykiske lidelser, i tillegg til at det forekommer hyppig i normalpopulasjonen. De fleste som opplever hørselshallusinasjoner har ikke et behov for behandling, men ...