• Cybersikkerheit i maritim industri 

      Stang, Emilie Birgitte; Vatle, Henrik Nesbø; Utslottøy, Pål (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: IMO-resolusjon MSC.428(98) stiller krav til innføring av cyberrisiko i sikkerheitsstyringssystem om bord innan første «Document of Compliance»-revisjon i 2021. Kombinert med eit auka tal cyberåtak, har dette gjort ...