• Når kommunegrensa vert viska ut frå kartet 

      Vangestad Moen, Karita (Master thesis, 2020)
      I juni 2014 gjennomførte Stortinget ei omfattande kommunereform, der målet var å sikre meir robuste kommunar. Tre år etter reforma vart Snillfjord kommune delt i tre, og kvar enkelt del vart slått saman med andre kommunar. ...