• Rådgiver sin endrede rolle i totalentreprise 

      Vanebo, Jon-Michael (Master thesis, 2017)
      De siste årene er utviklingen gått i retning av at større veiprosjekter skal utføres som totalentreprise. Rådgivere har vært vant med at entrepriseformen i store veiprosjekt har vært utførelsesentrepriser. Mer bruk av ...