• Tjenesteyteres tilnærming til utviklingshemming og seksualitet 

      Vammervold, Eira (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Mennesker med utviklingshemming har de samme grunnleggende rettighetene til seksuell helse som andre. I tillegg har de fleste i denne gruppen interesse for seksualitet og ønsker mer kunnskap om temaet. Likevel ...