• Påvirkning av Geotrichum candidum på karakteristikk i Camembert 

      Envik, Kristian Berg; Valsø, Håkon Berg; Hernes, Morten Eidem (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunnen for denne oppgaven var å svare på problemstillingen: «Hvilken effekt har tilsetning av melkesoppen Geotrichum candidum i kombinasjon med Penicillium candidum på utviklingen av mugglaget, samt sensoriske egenskaper ...