• Er kjemisk likevekt vanskelig å forstå? 

      Valberg, Regine (Master thesis, 2018)
      Kjemi blir ofte sett på som et fag som er krevende å lære. En mulig årsak er at modeller og begreper i faget er abstrakte. Tidligere forskning viser at studenter har vansker med å forstå kjemisk likevekt og at dette temaet ...