• Droplet Erosion Protection Coatings for Offshore Wind Turbine Blades 

      Valaker, Emil Andre (Master thesis, 2015)
      Sintef har en visjon om å utvikle en egen patentert løsning for å redusere erosjon på vindturbinblader offshore. Dette prosjektet hadde som intensjon og støtte opp under utvikling av et bedre beskyttelsesbelegg og bistå ...