• Forebygge underernæring hos hjemmeboende eldre 

      Vagstein, Jens Owe (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag Tittel: Forebygge underernæring hos hjemmeboende eldre Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse underernæring hos den gamle hjemmeboende pasienten, og om hvordan sykepleiere kan kartlegge og ...