• Friezemønstre og triangulerte polygon 

      Vagstad, Sigurd Nybø (Master thesis, 2015)
      Friezes ble introdusert av Conway og Coxeter. De antyder at det finnes en bijeksjon til triangulerte polygon i en oppgavesamling. SL2-tilings med nok enere ble introdusert av Holm og Jørgensen, som viste at det finnes en ...