• Human Change Through Epistemology 

      Vad, Eirik (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven handler om å forstå at vi er biologiske og psykologiske vesener. Derfor fungerer vi i sammenheng med disse premissene, men hvor konklusjonene, eller våre livskvaliteter, er avhengige av hvor kunnskapsrik ...