• Nettsentralens praksis og forbedringspotensial i TrønderEnergi 

      Vaaje, Per (Master thesis, 2016)
      Norges kraftnett er i dag driftet av mange små og store nettselskaper, som hver for seg har som mål å ha høy driftssikkerhet i sitt kraftnett. I denne rapporten blir det sett spesielt på nettselskapet TrønderEnergi, der ...