• An Integrated Assessment of the Environmental and Economic Impact of Offshore Oil Platform Electrification 

   Riboldi, Luca; Völler, Steve; Korpås, Magnus; Nord, Lars O. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Electrification of offshore oil and gas installations on the Norwegian continental shelf is one of several options to decrease the CO2 emitted from these installations. However, there is an ongoing debate regarding how the ...
  • Analyse av reell solenergiproduksjon og simuleringer i PVsyst 

   Andersen, Hanna; Ravibalan, Primiita; Myklebost, Sturla; Røisgård, Håvard Øien (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten undersøker produksjonsdata fra solcelleanlegg i Norge, fortrinnsvis anlegg som Multiconsult har prosjektert. Solcelleanleggene ligger i Midt-Norge, på Østlandet og Vestlandet. Produksjonsdata fra anleggene ...
  • Assessing impacts on energy flows and CO2 emissions due to an alteration of interconnection topology between Norway and the UK 

   Forbord, Ole Marius (Master thesis, 2020)
   Klimaforandringer utgjør i dag en av de mest gjennomgripende og truende krisene verden noen gang har stått overfor. Store $\textrm{CO}_\textrm{2}$-utslipp utgjør en betydelig utfordring for verdens bærekraftige utvikling ...
  • Bruk av DC for energiframføring i husstander med solcelleanlegg og batterilagring 

   Slålien, Dag F (Master thesis, 2021)
   Tradisjonelt sett har AC vært å foretrekke foran DC for energifremføring i husstander. Dette har vært tilfellet siden Nikola Tesla med sitt AC-system utkonkurrerte Thomas Edison med sitt DC-system på slutten av 1800-tallet. ...
  • Changes in the European energy system, resulting from increase in Norwegian transmission capacity and hydropower development 

   Ulvensøen, Marta (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven har analysert det Europeiske energisystemet. Analysen har hatt hovedfokus på utvikling av mer vannkraft i Norge, utvikling av mer vindkraft i Norge og Storbritannia og økt overføringskapasitet fra Norge ...
  • Drift og vedlikehold av solcelleanlegg i Norge 

   Andreassen, Jo Erik; Folkestad , Even Ross; Johme, Trond Hammersvik; Skjelsvik, Håvard Melå (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har drift – og vedlikeholdskostnader med solcelleanlegg i Norge blitt undersøkt. For å kartlegge parametere som har innvirkning på kostnadene underveis i ett anleggs levetid ble det utarbeidet en ...
  • Elektrifisering av landbruket 

   Rangul, Ole Martin; Sandvik, Ole Eivind; Wagner, Pål; Willoch, Håvard (Bachelor thesis, 2020)
   Klimagassutslipp og miljøpåvirkning er aktuelle tema som kommer opp når vi snakker om dagens og framtidens landbruk. Landbruk med husdyr, spesielt storfe, gir blant annet utslipp av metan som ikke er gunstig. Hvordan kan ...
  • Emissions of electric vehicle charging in future scenarios: The effects of time of charging 

   Arvesen, Anders; Völler, Steve; Hung, Christine Roxanne; Krey, Volker; Korpås, Magnus; Strømman, Anders Hammer (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Electrification of transport is an important option to reduce greenhouse gas emissions. Although many studies have analyzed emission implications of electric vehicle charging, time-specific emission effects of charging are ...
  • Energi- og miljøpåvirkning av elbil: Systemanalyse med EMPS (Samkjøringsmodellen) 

   Völler, Steve; Wolfgang, Ove; Korpås, Magnus (Research report, 2014)
   Målet med denne studien er å finne ut hvordan innføring av elbil i Norge påvirker det norske og europeiske kraftsystemet og de tilhørende klimagassutslipp. Simuleringsmodellen EMPS blir brukt for å sette opp forskjellige ...
  • Hvordan kan vi utnytte dagens solcelleteknologi for å skape den beste økonomiske løsningen for et kjøle- og fryselager? 

   Hansen, Erik; Holmvik, Eirik Austheim; Vanvik, Eskil; Vist, Daniel Bjørkamo (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bachelorrapporten undersøker om det er mulig å utnytte dagens solcelleteknologi for å skape en økonomisk gunstig løsning for et kjøle- og fryselager. Tilgangen på timesoppløst forbruksdata har gjort det mulig å ...
  • Innføring i Prediktivt Vedlikehold ved Hammerfest LNG 

   Haugen, Hans Marius Rokstad; ; Holten, Trygve; ; Sveen, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag I de siste årene så har det vært et stort fokus på å gjennomføre en digitalisering av industrien i form av konseptet Industri 4.0. Med Industri 4.0 har nye teknologier blitt implementert i industrianlegg med ...
  • Norwegian Hydropower and large scale Wind Generation in the North Sea 

   Frøystad, Dag Martin (Master thesis, 2011)
   The addressed issue for this report is the making of a model, which represents the power system in Great Britain. This model is connected to an already existing model of Northern Europe in order to study how the present ...
  • Nytt reversibelt pumpekraftverk ved Vassli 

   Bratland, Fredrik Leonardie; Sørum, Lars Andreas; Høiland, Fredrik; Krakeli, Hanne; Skaadel, Jonas (Bachelor thesis, 2020)
   Energiforbruket i Europa er i stadig økning, samtidig som det jobbes mot at fornybar energi skal erstatte fossile energikilder. Ifølge analyser av kraftmarkedet utført av Norges vassdrags- og energidirektorat og Statnett ...
  • Optimal Scheduling of Battery Storage in the Future Power System 

   Sunde, Oda Karoline H (Master thesis, 2016)
   This research work has resulted in an optimisation strategy for operation of batteries in a power system. The model is formulated as a mixed integer linear program constrained by power system limitations on transmission ...
  • Power Flow Tracing for Norwegian Offshore Electrification 

   Wibe, Ingrid Espmark (Master thesis, 2021)
   Det er generelt kjent at elektrisk kraft ikke kan spores fysisk i kraftsystemer med mer enn én leverandør og én forbruker. Janusz Bialek forklarte dette med å si at det er "umulig å ’fargelegge’ innkommende strømmer (til ...
  • Regionalized climate footprints of battery electric vehicles in Europe 

   Hung, Christine Roxanne; Völler, Steve; Agez, Maxime; Majeau-Bettez, Guillaume; Strømman, Anders Hammer (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The climate mitigation benefits of battery electric vehicles (BEVs) relative to internal combustion engine vehicles (ICEVs) are highly dependent on the carbon intensity of the electricity consumed during their production ...
  • Smart Energistyring av bygg ved bruk av solcelleanlegg og batteri 

   Sommervik, Mathias; Møster, Andreas; Wang Hansen, Magnus; Al Baradan, Ammar (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag I dagens situasjon da fokuset på klima og miljøvennlighet fortsetter å vokse kommer det stadig ny teknologi som kan erstatte det tradisjonelle. En av disse løsningene er oppvarmingssystemet til Vassinghaugen ...
  • Smart EV charging systems for Zero Emission Neighbourhoods 

   Sørensen, Åse Lekang; Jiang, Shanshan; Torsæter, Bendik Nybakk; Völler, Steve (ZEN Report;, Research report, 2018)
   The increased use of electric vehicles (EVs) calls for new and innovative solutions for charging infrastructure. At the same time, it is desirable to improve the energy flexibility of neighbourhoods. This paper presents ...
  • The Potential for Fuel Cells to Provide Electricity and Heat Supply in Norwegian Buildings 

   Sørhaug, Even Glad (Master thesis, 2021)
   Norge blir ofte betegnet som Europas grønne batteri på grunn av den massive mengden vannkraft som finnes rundt i det fjellstrakte landskapet, likevel finnes det et stort potensiale for å kutte karbonfotavtrykket i flere ...
  • Utvidelse av mikronettet på Gjefsjøen Fjellgård 

   Bergesen, Samson; Johannessen, Magnus Normann; Krishnasothy, Sageeban; Hansen, Håkon Risbøl (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten tar for seg energiproduksjonen i et mikronett i øydrift på Gjefsjøen Fjellgård i Snåsa kommune. Dagens anlegg inkluderer et dieselaggregat, solceller, batteribank og en vindturbin. Gårdeier har i en lengre ...