• Pasientflyt i operasjonsavdelingen - Årsaker til forsinkelser 

      Værdal, Heidi (Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Nesten tre av fire elektive operasjoner ved Sykehuset Levanger er forsinket i forhold til planlagt tid. Målsetting: Formålet med denne studien er å undersøke om og i hvor stor grad dataverktøyet operasjonsprotokollen ...