• Variasjon og motivasjon i et zambisk klasserom 

      Våland, Hanna Myklebust (Bachelor thesis, 2019)
      Variasjon er en viktig faktor for å kunne tilpasse undervisningen til elevmangfoldet, og motivasjon er en betydningsfull drivkraft for elevers læring. Jeg har i denne undersøkelsen valgt å undersøke hvordan variert ...