• Hverdagen med senskader etter brystkreftbehandling 

      Vågsæther, Lisa (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Ifølge WHO (2018) er brystkreft den største kreftformen blant kvinner. Den rammer 2,1 millioner kvinner hvert år, noe som viser at det er en utbredt sykdom. Av de som overlever kreft blir en av tre utsatt for ...